Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Kindercoachpraktijk JONG Sloetsweg 39 7557 HS Hengelo www.kindercoachpraktijkjong.nl 06-42270399

Kindercoachpraktijk JONG staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 67557171. Kindercoachpraktijk JONG is opgericht door Rebecca de Jong en is gevestigd te Hengelo.

Kindercoachpraktijk JONG richt zich op het coachen van kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar. Tevens biedt JONG ouderbegeleiding, trainingen, workshops en kinderyogalessen. Rebecca de Jong heeft de Kindercoachopleiding succesvol afgerond bij Jeanette Bakker van de Magie van Kindercoaching te Diever.

In dit document staan de woorden ‘ik’ en ‘mijn’ voor Rebecca de Jong, eigenaar van Kindercoachpraktijk JONG. De woorden ‘jij’, ‘jouw’ en ‘je’ staan voor wie een dienst af wil nemen bij de praktijk. ‘Diensten’ staat voor de diensten die ik aanbied, zoals kindercoaching, workshops, trainingen en therapeutische kinderyoga.

Artikel 2.

Totstandkoming van de overeenkomst Wanneer je akkoord gaat met de algemene voorwaarden en de afgesproken prijs, kan onze samenwerking of mijn dienst aan jou beginnen. Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Kindercoachpraktijk JONG heeft hierdoor dus altijd van beide ouders een handtekening nodig voor de coaching kan starten. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoachpraktijk JONG kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Artikel 3.

Uitvoering van de opdracht Na een eventuele korte (max. 20 min) telefonische kennismaking, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs. Hierna volgt een intakegesprek bij de praktijk. Nadat ik met jullie als ouders het doel heb vastgesteld, doe ik dit ook met jullie kind. Hoe lang een traject duurt, is afhankelijk van verschillende factoren, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden. Na elke sessie kijken we of een nieuwe afspraak wenselijk is. We sluiten af met een evaluatie met daarbij minimaal de opdrachtgevende gezaghebbende ouder en het kind.
Als jij jouw kind brengt dan kun je bij Kindercoachpraktijk JONG in de wachtruimte plaatsnemen, maar je kunt er ook voor kiezen tijdelijk te vertrekken. Je dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na 45 minuten kom je weer in de praktijk, zodat wij
jou kunnen vertellen wat we hebben gedaan. Je kind mag zelf aangeven wat hij/zij wil delen en wat hij/zij voor zichzelf wil houden. In deze tijd kunnen ook eventuele afspraken of oefeningen voor thuis besproken worden.
Ik sta open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. Deze gesprekken worden als sessie gezien en hiervoor reken ik dan ook het uurtarief van de coaching. Eventuele reiskosten komen hier nog bovenop.

Artikel 5.

Opzeggen en annulering Kun jij of je kind niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand de afspraak, dan wordt de voor jou gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van Kindercoachpraktijk JONG niet opgenomen. Je kunt jouw bericht dan inspreken op de voicemail. Ik bel je dan terug. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

Artikel 6.

Betaling en facturering Er wordt direct na het afnemen van de dienst(en) gefactureerd. Je bent verplicht de betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Kindercoachpraktijk JONG. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan bericht ik jou hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een derde herinnering en aangepaste, verhoogde factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het over aan een incassobureau. Je bent dan het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd, inclusief alle bijkomende kosten. Indien er problemen zijn t.a.v. de betaling overleg dit dan van te voren met mij, zodat we hierover afspraken kunnen maken. Voor de kindercoachpakketten, de kinderyogalessen en de training Mooi Mezelf geldt dat deze vooraf worden betaald. Je ontvangt een week voordat de dienst wordt afgenomen een factuur.

Artikel 7.

Geheimhouding Wat inhoudelijk tijdens de coaching gedeeld wordt, blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim. Het kan zijn dat ik een vraag vanuit de coaching wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en alleen worden gedeeld met een integere supervisor. Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.

Artikel 8.

Klachtenregeling Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan kun je je richten tot de klachtenfunctionaris. Aangezien ik aangesloten ben bij Stichting Adiona (beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten) is er voor mijn cliënten een onafhankelijk klachtenfunctionaris beschikbaar. Zij is te bereiken per e-mail, of telefonisch.
Je kunt de situatie met haar bespreken. Je kunt met haar de weg bepalen welke jij wilt inslaan in het afhandelen van de klacht.

De klachtenfunctionaris is een medewerker van Stichting Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. Je kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat je een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als je streeft naar een oplossing kan zij voor jou bemiddelen of een gesprek tot stand brengen met de betrokkene. Zij kan jou ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert jou en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Jouw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).
Klachtenfunctionaris: mevrouw L. de Boon telefoonnummer: 06-48445538. Het e-mailadres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

Stichting Adiona is aangesloten bij Stichting Quasir, expertisecentrum voor klachten zorg en welzijn (www.quasir.nl).

Mocht je nog vragen en of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag. Ik ben bereikbaar via de e-mail rebecca@kindercoachpraktijkjong.nl of via telefoonnummer 06-42270399.